Handlingar till årsmötet

Handlingar till årsmötet

Nu finner ni handlingarna till årsmötet att läsa och hämta här på hemsidan.

Årsmöteshandlingar

Verksamhetsberättelse

Stadgar

Proposition för nya stadgar

Revision