Styrelsen

De som arbetar i Stockholm BSK:s styrelse är:

Yvonne Claesson – Ordförande – Vald till och med årsmötet 2025

Thomas Claesson – Vald till och med årsmötet 2025

Anne-Lee Lindgren  – Vald till och med årsmötet 2026

Thomas Lundin – Vald till och med årsmötet 2026

Anton Karjalainen – Vald till och med årsmötet 2026

Jakob Claesson – Vald till och med årsmötet 2025

Lara Titmus – Vald till och med årsmötet 2025

Valberedningen består av: Cecilia Lindh, Lucas Lindh och Ante Carlstedt.

Revisor är Patrik Wesser och Anette Carlstedt revisorsuppleant.

Inför säsongen 2024 har styrelsen konstituerat sig med följande arbetsuppgifter:

Yvonne Claesson – Ordförande, feriearbete, ledarutveckling

Thomas Claesson – Kassör, Federations Cup

Thomas Lundin – Ungdomsfrågor, Näcken Cup, Streaming, Hemsida

Anne-Lee Lindgren – Kiosken, Utbildning, lägenhet, företagsevent

Anton Karjalainen – Kontakt seniorer B, och Juniorer

Jakob Claesson – Kontakt seniorer A, juniorer, marknadsföring, hemsida

Lara Titmuss – Ungdomsfrågor och Näcken Cup

Kontaktperson för planen och slaghallen:
Anders Lindh – andersl@sniffa.nu
Andy Dannerbauer – dannerbauer@hotmail.com