Styrelsen

De som arbetar i Stockholm BSK:s styrelse är:

Yvonne Claesson – Ordförande – Vald till och med årsmötet 2024

Thomas Claesson – Vald till och med årsmötet 2025

Anne-Lee Lindgren  – Vald till och med årsmötet 2024

Thomas Lundin – Vald till och med årsmötet 2024 

Anton Karjalainen – Vald till och med årsmötet 2024

Jakob Claesson – Vald till och med årsmötet 2025

Det finns även en plats i styrelsen vakant

Valberedningen består av: Cecilia Lindh, och Viktor karjalainen.

Revisor är Patrik Wesser och Lars Ångström revisorsuppleant.

Inför säsongen 2023 har styrelsen konstituerat sig med följande arbetsuppgifter:

Yvonne Claesson – Ordförande, feriearbete, ledarutveckling 

Thomas Claesson – Kassör, hemsida

Thomas Lundin – Ungdomsfrågor, Näcken Cup

Anne-Lee Lindgren – Utbildning, lägenhet, företagsevent

Anton Karjalainen – Kontakt seniorer B, Näcken Cup

Jakob Claesson – Kontakt seniorer A, juniorer, marknadsföring, hemsida, streaming

Kontaktperson för planen och slaghallen: Anders Lindh – andersl@sniffa.nu och Andy Dannerbauer – dannerbauer@hotmail.com