Styrelsen

Styrelsen

De som arbetar i Stockholm BSK:s styrelse är:

Yvonne Claesson – Ordförande – Vald till och med årsmötet 2023

Thomas Claesson – Vald till och med årsmötet 2023

Karin Lindqvist – Vald till och med årsmötet 2023

Anne-Lee Lindgren  – Vald till och med årsmötet 2024

Cissi Lindh – Vald till och med årsmötet 2023

Thomas Lundin – Vald till och med årsmötet 2024 

Anton Karjalainen – Vald till och med årsmötet 2024

Styrelsen har valt att även adjungera Jakob Claesson till styrelsen under 2022.

Valberedningen består av: Fredrik Laufke, Kerstin Kristiansen och Viktor karjalainen.

Revisor är Patrik Wesser och Lars Ångström revisorsuppleant.

Inför säsongen 2022 har styrelsen konstituerat sig med följande arbetsuppgifter:

Yvonne Claesson – Ordförande, feriearbete, ledarutveckling 

Thomas Claesson – Kassör, hemsida

Cissi Lindh- Sekreterare, kiosken, Näcken Cup

Thomas Lundin – Ungdomsfrågor, Näcken Cup

Karin Lindqvist – Ungdomsfrågor, Näcken Cup

Anne-Lee Lindgren – Utbildning, lägenhet, företagsevent

Anton Karjalainen – Kontakt seniorer B, Näcken Cup

Jakob Claesson – Kontakt seniorer A, juniorer, marknadsföring, hemsida, streaming

Kontaktperson för planen och slaghallen: Anders Lindh – andersl@sniffa.nu och Andy Dannerbauer – dannerbauer@hotmail.com