Utbildningsplan

På följande sida presenteras den utbildningsplan som styrelsen har arbetat fram.

Utbildningsplanen finns i PDF-format i slutet av denna sidan.

Utbildningsplan i Stockholm Baseboll Softboll Klubb


Inledning
För att föreningens verksamhet ska fungera på ett bra sätt är det viktigt att erbjuda utbildning för dem som vill och behöver det. Föreningens ledare och tränare ska få relevant utbildning så de har förutsättningar att utföra sitt uppdrag på bästa möjliga sätt. Att utbilda våra ungdomar och andra intresserade är ytterligare en del i att få föreningen som helhet att fungera på ett bra sätt.

Till vår hjälp har vi förmånen att ta del av de utbildningar som Svenska baseboll och softboll förbundet. (SBSF) erbjuder men även de utbildningar som SISU idrottsutbildningar håller i. Vissa utbildningsinsatser görs även i föreningens egen regi. 

Nedan finns en förteckning av aktuella utbildningar som föreningen erbjuder. Vissa utbildningar är obligatoriska att genomföra för ledare och tränare medan andra utbildningar är något föreningen erbjuder till dem som vill och är intresserade. Föreningen står för utbildningskostnader som vi anser är relevanta. 

Utbildningar som alla kan ta del av
Oavsett om du är spelare, förälder eller bara nyfiken och intresserad. Här hittar du olika utbildningar som kan vara bra för alla. SISU har ett stort utbildningsutbud på nätet som är gratis.
Länk till SISU idrottsutbildarna, här kan du hitta olika utbildningar, böcker och information: https://www.sisuidrottsutbildarna.se/


Föräldrautbildningar av olika karaktär:
Här finns information till dig som idrottsförälder. https://www.sisuidrottsutbildarna.se/stodochverktyg/foridrottsforalder/


Utbildning för föreningsledare som handlar om hur föreningslivet fungerar: 

Som föreningsledare är du på något sätt är engagerad i din idrottsförening. https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisuiu/tranare/idrottens-foreningsledare/introduktionsutbildning-for-foreningsledare/ 

Introduktionsutbildning för tränare: 

Denna introduktionsutbildning är tänkt att ge en första inblick i vad det innebär att vara tränare. Utbildningen är uppbyggd i tre kortare avsnitt och beräknas ta cirka 2–3 timmar att gå igenom. Efter genomgången utbildning kan man få ett diplom. https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisuiu/tranare/pw/Introduktionsutbildning-for-tranare/ 

På denna länk kan man beställa tränarpasset och nyhetsbrev:
https://www.sisuidrottsbocker.se/tranarpasset-och-nyhetsbrev/


Svenska Baseboll Softboll Förbundets (SBSF) webbutbildning för nya ledare:
Här finns mycket information på engelska.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bi1b644CTUW4eAwFWtvrKuO95HxvtLlCqrDx wcY2K0ZURTJSU0FSMlAyRUtCNTFRMjc0RjlCUlMyRC4u&fbclid=IwAR0w_6I6pfIdy_xSt-311qNdRBPLTZ1G_Q9R1uOlbWF-H1gOj-BBmczhuGk


Inkluderande Idrott: 

Denna utbildning syftar till att stötta arbetet med inkludering genom att ge kunskap, skapa reflektion, samtal och förhoppningsvis handlingskraft, vilja och mod att förändra. https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisu/generell/organisation/inkluderande-idrott/


Utbildning för föreningsledare som handlar om hur föreningslivet fungerar: 

Som föreningsledare är du på något sätt är engagerad i din idrottsförening. https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisuiu/tranare/idrottens-foreningsledare/introduktionsutbildning-for-foreningsledare/ 

Utbildningar för tränare/coacher
Vissa utbildningar är obligatoriska för samtliga tränare inom föreningen och vissa är frivilliga. För nya ledare/tränare är det ju inte möjligt att gå samtliga utbildningar på en gång utan det får ske succesivt. Validering av motsvarande genomgången utbildning kan göras.

Översikt över utbildningar för tränare/coacher 

ObligatorisktFrivilligt
Introduktionsutbildning, SISU (webbaserad)  
SBSF basutbildning för nya tränare (webbaserad)  
Grundutbildning för tränare SISU (delvis webbaserad men även en fysisk träff) Fortsättningsutbildning SISU 
Idrottsspecifik Ledarutbildning steg 1 SBSF, med speciellt fokus på nybörjare och barn upp till 12 år.  Högre tränarutbildning SISU 
Idrottsspecifik Ledarutbildning steg 2 SBSF, med speciellt fokus på åldersgruppen 13–19 år, om du tränar denna åldersgrupp. Baseboll steg 3 
 Baseboll steg 4 

Introduktionsutbildning för tränare: 

Denna introduktionsutbildning är tänkt att ge en första inblick i vad det innebär att vara tränare, och att inspirera dig till ett spännande och viktigt uppdrag. Utbildningen är uppbyggd i tre kortare avsnitt och beräknas ta cirka 2–3 timmar att gå igenom. Efter genomgången utbildning kan man få ett diplom.  

https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisuiu/tranare/pw/Introduktionsutbildning-for-tranare/

På denna länk kan ni beställa tränarpasset och nyhetsbrev:
https://www.sisuidrottsbocker.se/tranarpasset-och-nyhetsbrev/


SBSF basutbildning via webben för nya ledare:
Här finns mycket information på engelska.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bi1b644CTUW4eAwFWtvrKuO95HxvtLlCqrDx wcY2K0ZURTJSU0FSMlAyRUtCNTFRMjc0RjlCUlMyRC4u&fbclid=IwAR0w_6I6pfIdy_xSt-311qNdRBPLTZ1G_Q9R1uOlbWF-H1gOj-BBmczhuGk


Informationsblad om grundutbildningen:
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/globalassets/sisuiu/grundtranarutbidlning-for-
tranare/dokument/grundutbildning_for-tranare_saljblad_webb.pdf


Grundutbildning för tränare:
Grundutbildningen bygger på aktuell forskning och ger dig en bra grund att stå på i din roll som tränare. Denna utbildning består av webbaserad information men också träffar med andra.
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisuiu/tranare/pw/grundtranarutbildning-for-tranare/


SBSFs idrottsspecifika ledarutbildning steg 1, med speciellt fokus på nybörjare och barn upp till 12 år. Utbildningen är 16 timmar uppdelade på 2 dagar.

Krav:
Genomgången Basutbildning (webb)
SBSFs idrottsspecifika ledarutbildning steg 2, med speciellt fokus på åldersgruppen 13-19 år Utbildningen är 16 timmar uppdelade på 2 dagar


Krav
Genomgången Basutbildning (web)
Genomgången SISU Grundutbildning för tränare
Genomgången SBSF Ledarutbildning Steg 1


Förkunskaper
Du ska ha praktiserat det du lärde dig i Ledarutbildning Steg 1 under minst 2 säsonger.
Fortsättningsutbildning för tränare (SISU)


Krav
Grundutbildning för tränare.
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisuiu/tranare/pw/fortsattningsutbildning-for-tranare/


Planeringsdagar för samtliga ledare och tränare
Förutom de utbildningar som SISU och SBSF ger, har Stockholm baseboll två obligatoriska ledarträffar per år, en på hösten och en på våren, där det också kan genomföras olika utbildningsinsatser. På dessa träffa sker också utvärderingar samt planering av kommande säsong och utvecklingsinsatser.


Övriga utbildningar
Protokollförarutbildning
Protokollförare (scorer) är en viktig funktionär inom baseboll och softboll, då mycket fokus läggs på statistik av olika slag. Föreningen har som mål att genomföra utbildning för scorers 1 ggr/år i samverkan med Stockholms baseboll och softboll förbund.
Domarutbildning SBSF
Domare behövs som bekant för att kunna spela matcher. Enligt Tävlingsbestämmelserna för baseboll och softboll finns det krav på föreningar att utbilda föreningsdomare. Föreningen måste skicka minst en person på utbildning varje år, annars får vi böta.
Föreningsledare
SISU idrottsutbildarna håller även på att utveckla en utbildning för föreningsledare.

Utbildningsplanen i PDF-format finner ni här